Kosten begroten

Zioo maakt het begroten van kosten als zzp’er makkelijker!

Maak een begroting en voorkom ‘verrassingen’…

Eenvoudig, gemakkelijk en overzichtelijk!

m

Categorieën

Op basis van de informatie die jij invoert in Zioo, de berekeningen op de achtergrond en de geldende belastingregels, bepaalt Zioo welke bedragen opgevoerd moeten worden in de aangifte omzetbelasting.

begroting versus kosten

Op het dashboard wordt de begroting als lijn weergegeven in de grafiek ‘Uitgaven’, zodat je de begrote en werkelijke kosten in één oogopslag kunt zien.

reserveringen

De in de begroting opgenomen bedragen worden ook verwerkt in de reserveringen, zodat je op het juiste moment voldoende geld op je rekening hebt staan.

}

vaststellen uurtarief

De begroting geeft inzicht in de totale verwachte jaarlijkse kosten. Aan de hand van deze begroting kan je ook bepalen hoeveel inkomsten hier tegenover moeten staan om uiteindelijk voldoende over te houden! Deze informatie is handig om je uurtarief vast te stellen.

“Zioo maakt de begroting voor zzp’ers in één klap zorgeloos en kinderlijk eenvoudig.”